DigitalJul   Sweden

I dessa tider firar vi helger och högtider mer digitalt

Med covid-19 får vi vara sociala på distans men nära i känsla och tanke.


Advent

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck ©. Obs, upphovsrätt gäller för text och bilder!

Alla känner igen barnramsan: Första söndan i advent, ska det första ljuset vara tänt...

Första söndagen i advent är kyrkoårets första och högtidligaste dag, dess nyårsdag. Både de romersk-katolska och de protestantiska kyrkorna firar adventstiden under fyra veckor. Dessa fyra veckor är förberedelsetiden inför Herrens ankomst, Adventus Domini. Den ortodoxa kyrkans adventstid varar sex veckor.

De tidigaste skrivna uppgifterna om kristet adventsfirande är från 500-talet. Då firades med fasta och högtidligt allvar. Det allvarliga förhållningssättet till adventet bibehölls under kommande århundraden. Kyrkornas präster ansåg att det var särskilt opassande att anordna fester och bröllop under adventstiden. I kyrkorummet beslöjades porträttbilderna under söndagarna före jul. Församlingarna sjöng de traditionella psalmerna men instrumental musik förekom inte.

Skillnaden var påtaglig mellan det kyrkliga högtidlighållandet av adventet och den förväntansfulla brådska som rådde i allmogens stugor. Adventsfirandet var bråda tider för folk i allmänhet. Kontemplationen fick vänta till de tolv dagarna mellan julaftonen och trettondagen, då nästan allt arbete fick vila.

Större delen av senhösten rustades i slott och koja inför advent och jul. Säden till julmalten förbereddes. Gott öl hörde ju julen till. Efter höstslakten skulle fläsk och nötkött rökas och saltas enligt konstens alla regler. Det skulle stöpas juleljus och dyrbarheterna skulle putsas och poleras. Alla skrymslen städades. Golven skurades och spismuren kalkades vit. Jesusbarnets ankomst firades med rituell och faktisk renlighet.

Där man "så hava kunde" präglades julen av frosseri och överdåd. Men man delade med sig till de fattiga eftersom det ansågs vara en Gudi behaglig handling. Innan reformationen när Norden var katolskt gällde fastan under adventstiden. Men det hårda vinterklimatet krävde undantag med fet och stärkande föda som var anpassad för människorna som levde i det kyliga Norden.

Copyright Inger Söderberg-Lidbeck / Notisa Bildarkivet ©

Mer att läsa: » Våra adventsljus